Rząd USA chce większego nadzoru nad Stablecoinami

Organy regulacyjne wydały niedawno oświadczenie na temat tego, jak widzą przyszłość stablecoinów. Zanim jednak przejdziemy to omówienia tego oświadczenia wytłumaczę wam, czym są stablecoiny, bo takie pytanie pojawiło się w umysłach wielu osób aktualnie czytających ten artykuł.

Stablecoiny to kryptowaluty zaprojektowane w celu zminimalizowania zmienności ceny stablecoin w stosunku do niektórych „stabilnych” aktywów lub koszyków aktywów. Stablecoin może być powiązany z kryptowalutą, pieniędzmi pieniężnymi lub towarami będącymi przedmiotem obrotu giełdowego.

Co chce zmienić USA w stablecoinach?

Grupa Robocza ds. Rynków Finansowych przy Prezydencie USA ogłosiła 23 grudnia, nowe oświadczenie w kwestii regulacyjnej stablecoinów. Chcą stworzyć jasne zasady, aby upewnić się, że w razie przyjęcia się stablecoinów na rynku, nie zagroziły one interesom Stanów Zjednoczonych.

Opublikowany dokument ma tylko 4 strony, jednak jest bardzo skomplikowany i obszerny w treści merytoryczne. Uwzględnia wiele kwestii od kwestii technicznej, jak taka waluta ma działać, po międzynarodową geopolitykę. Twierdzą, że nowa waluta bardzo by pomogła na rynku i zwiększyła płynność, jednak są niepewni co do niewielkiej kontroli jaką miałoby państwo nad nią.

Stablecoiny jako papiery wartościowe

Aktualnie najpotężniejsze państwo świata, chce, żeby emitenci stablecoinów posiadali licencję bankową, oznacza to, że stablecoiny mogą stać się papierami wartościowymi. Utrudniłoby to ich obrót na giełdach kryptowalut.


„W zależności od konstrukcji i innych czynników, stablecoiny mogą być papierami wartościowymi, towarami lub instrumentami pochodnymi, podlegającymi federalnym przepisom dotyczącym papierów wartościowych, towarów i / lub instrumentów pochodnych Stanów Zjednoczonych. Jeśli tak, to federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych 3 i / lub Ustawa o giełdach towarowych („CEA”) 4 regulowałyby same stablecoiny, transakcje i / lub uczestników zaangażowanych w umowy, które zostaną o nie oparte.”

cryptology

Read Previous

Wątpliwości prawnika Ripple odnośnie pozwu SEC

Read Next

Ripple oskarża SEC o spowodowanie niepewności rynku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *